Girişimcilik nedir ve girişimci olmak: 101

Girişimcilik nedir ve girişimci olmak: 101

Girişimcilik Nedir

Girişimcilik nedir diye tanımlayarak konuya girmemizin bir nedeni var. Okuyucularımızın bir kısmının araştırmayı yapma nedeni ilk kez girişimcilik yapacak kişiler olmaları denilebilir. Bir başka grup ise girişimcilik yapmayacak ama girişimcilik konusunu araştırmaya koyulup meraklarını giderenlerden oluşuyor. Bir de öğrenciler var ki onların da bu konuyu öğrenmesi memleketin bekası açısından oldukça önemli.

Girişimcilik nedir?

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriEğer içinizde çalışma arzusu varsa, önünüzde iki seçenek var demektir. Ya kendi işinizi kurarak bir girişimci olacaksınız ya da kendi işini kurmuş olan bir girişimciye destek olacaksınız. İki grubu bunların dışında tutuyorum. Hayatını çalışmadan da idame edebilecek durumda olanlar.  Ve sadece hayatta oyalanmak için bir girişim sahibi olmayı arzulayan insanları girişimcilik kavramının dışında tutuyorum.

Girişimci ve Girişimcilik Tanımları

Ekonomist Richard Cantillon 1700’lü yılların ilk yarısında girişimciliği “kâr elde etmek amacıyla işleri organize etmek ve işin riskini üstlenmek işi” olarak tanımlamıştır. Girişimci, içinde var olan ve durduramadığı, sürekli çalışır olarak hayal ettiği iş fikrini hayata geçirmek için cesaret göstererek harekete geçendir. Belirsiz ortamlarda risk alan, bir ekip kurarak ekibini vizyonu etrafında toplayandır. Aynı zamanda başarıya ulaşmak adına elinden geldiğince kaynakları bir araya getirerek, mücadele vererek kendi işini kuran kişi olarak  da tanımlanıyor.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimcilik aynı zamanda günümüzün yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Gençler arasında artık bir kariyer fırsatı olarak diğer alternatifler arasında yerini alıyor. Bunu en çok girişimcilik eğitimlerine katılan genç arkadaşların sayısındaki artış yansıtıyor. Aynı zamanda her yıl düzenlenen girişimcilik zirvelerine katılan gençlerin ilgilerinin sürekli artmasında da ilgi artışını görüyorum.

Girişimcilik

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimcilik hevesi insanın içine bir kere düştüğü zaman, bu hevesten kurtuluş neredeyse yok gibi bir şeydir. Tıpkı âşık olmuşsunuz gibi sizin hayatınızı ele geçirmeye başlar. Bu noktadan sonra yapılacak şey kendi işinizi kurmak yolunda gerekli adımları atmak olacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan yalın yeni girişim felsefesine göre ise girişimcilik, “olağanüstü belirsizlik şartları ve kaos ortamı içerisinde, sadece insana odaklı bir yapı ile yeni ürün ve hizmetler geliştirmek” olarak tanımlanmış olan sürecin yönetimi olarak adlandırılıyor.

Girişimci ve Başarı

Girişimci kişi, herkes otururken kendi konfor alanından çıkarak, kendisine inanmış bir şekilde hedefini gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Her ne kadar başlangıçta kendi hayat standardını yükseltmek amacıyla yola çıksa da aynı zamanda içerisinde bulunduğu ekosistem dâhilinde ailesi, çevresi ve ülkesi için değer yaratır.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriBaşarı, girişimciler de dâhil hemen herkesin ulaşmak istediği bir nokta. Ancak başlanmayan bir işte başarılı olmak maalesef ki mümkün değil. Bu yüzden ilk adımı atma cesaretini ve işi sürdürme kararlılığını göstermek girişimci açısından çok önemli. Unutmamak gerekir ki bin kilometrelik bir yolculuk dahi ilk adımla başlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin rakamlarına göre, Türkiye’de her yıl gerçek kişi ticari işletmeleri başta gelmek üzere yüz bin adetten fazla yeni girişim hayata geçiriliyor.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimcilik, girişimcinin kendi rotasını kendisinin belirlediği, tıpkı insanın gücünü sonuna kadar zorlayan ve insanüstü bir çaba gerektiren triatlon sporuna benzeyen uzun soluklu bir yarışa benzer. Birçok sporcunun yarış sırasında mücadeleyi bırakmak zorunda kaldığı gibi, girişimcilikte de başarısızlığın doğal bir sonuç olduğunu kabul etmek girişimci açısından önemli.

Girişimci, bir şirket kurduğunda hayatının değişeceğini bilmelidir. Çünkü bir şirket kurmak, tıpkı evlenmek ve bir çocuk sahibi olmak gibidir. Kurduğu şirketin başarıya ulaşması, biraz da girişimcinin şirketini hayatının merkezine almasına bağlı olacaktır. Bu noktada girişimcinin ailesinden, yakın çevresinden alacağı destek kilit önem taşıyor. Mevcut hayatını, konfor alanını düşünen kişilerin girişimci olmaması gerekir.

Girişimciliğin unsurları

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimciliğin en belirgin unsurları, girişimcilik tanımının ilk yapıldığı yıllarda da ön planda gözüken cesaretrisk alma ve işleri organize etme becerisi olarak ön plana çıkmıştır. Yapılan her şeyin ilkinin zor olması gibi, girişimcinin ilk girişimini hayata geçirme ve ilk zamanlarda girişimini ayakta tutma süreci birçok zorluklarla geçecektir. Girişimcinin gösterileceği cesaret delicesine bir cesaret ve alacağı risk yüksek oranlı bir risk olmamalıdır. Olabildiğince, hesap edilmiş ve ölçülerek karar verilmiş olmalıdır ki bir şeyler ters gittiğinde girişimci, hayatını alt üst etmiş olmamalıdır.

En başta girişimci, tıpkı direksiyona ilk kez oturan bir şoförün tecrübesizliğinden dolayı aracı yönetmede yaşadığı zorluklar benzeri zorluklar yaşar. Aşırı dikkat gösterme ihtiyacı hissetme ve odaklanamama, bunların bir getirisi olarak da yoğun stres yaşayacaktır. Acemi şoför aracı sürdükçe nasıl tecrübesi artıyor, aşırı dikkat göstermesi gereken durumlar otomatik olarak rutine bağlanıyor. Yine birçok unsur otomatik olarak zorluk olmaktan çıkıyorsa, girişimini ayakta tutmaya çalışırken edindiği tecrübeler ile girişimci, zamanla farklı bakış açısına sahip olacak ve ticari hayatta daha kolay yol alacaktır.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriİşletmeyi kurduğunda girişimci; müşterilerine, ortaklarına, devlete, çalışanlarına ve tedarikçilerine karşı birçok sorumluluk yüklenmiş olacaktır. Girişimci müşterilerinin karşısına bir değer önerisi ile çıkmalı, ürün veya hizmetini müşteri istekleri doğrultusunda sürekli geliştirmelidir. Birçok ortaklaşa yapılan girişimlerde, ortakların firmadaki varlık sebepleri ile görev ve sorumlulukları en başta doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bu konuda eksik yola çıkıldığında, ilerleyen süreçte çeşitli problemler yaşanmakta ve ortaklıklar sonlandırılmaktadır. En büyük problemler işi tutundurma safhasında değil, şirket piyasada tutundurulup kâra geçildiği noktada ortaya çıkmaktadır.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimci başarılı olabilmek için yaşadığı her başarısızlığı edindiği bir tecrübe olarak görmelidir. Hayal gücünün sorunlar karşısında yaratıcı çözümler üreteceğine güvenmeli, olumlu düşünmenin gücüne inanmalı ve böylece motivasyonunu yüksek tutmalıdır. Girişimci başlangıçta kurduğu işletmeye yön veren en büyük unsur olduğu için, onun olumlu düşünmesi, motive olması otomatik olarak tüm ekibini pozitif olarak etkileyecektir.

Her girişimcinin geçmiş iş tecrübelerinden kaynaklı teknik yönleri mevcuttur. Birçok girişimci, kurduğu işin teknik yanlarından çok iyi anladığından dolayı, işin teknik yanlarını organize etme işinden de anlayacağı varsayımıyla harekete geçer. Oysa bir işin teknik yanları ile o işin teknik yanlarını yönetme işi tamamen birbirinden farklı iki şeydir. İşletme sahibinin teknisyen rolünün yanında yöneticilik ve girişimcilik rollerini de becerebilmesi gerekir.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriOrtalama bir küçük işletme sahibi; %10 girişimci, %20 yönetici ve %70 oranında teknisyen ruha sahiptir. Girişimcinin sadece yöneticilik özelliklerine sahip olması yetmeyecektir. Aynı zamanda liderlik özellikleriyle etrafına doğru insanları toplayabilmesi ve etkin iletişim becerisiyle onları inanarak, peşinden gidecekleri ortak bir vizyon etrafında toplayabilmesi gerekecektir.

Yeni kurulan girişimlerde yaratıcı çalışanları işe almak, çalışanları koordine etmek ve şirket kültürü oluşturmak gibi, şirketi ayakta tutmakla ilgili birçok iş vardır. Jim Collins’in ’İyi’den ‘Mükemmel’ Şirkete kitabında bahsettiği gibi, girişimcinin önce doğru insanları otobüse bindirip, sonrasında onları doğru koltuklara yerleştirmeyi becerebilmesi (yönetim becerisi) gerekir.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimcinin işine olan istekheves ve tutkusunu; etkin zaman yönetimiplanlı ve disiplinli çalışmasıyla birleştirerek müşteri tatminini hedeflemesi önemlidir. Birçok durumda teknisyen yanına güvenerek girişimciliğe adım atan kişiler, işi yönetmekle ilgili kısımda istek ve tutkularını kaybeder ve pes ederler. Girişimcinin içinde yanan ateşi söndürmemesi, işin gerekliliklerine adapte olması önemlidir.

Aynı zamanda girişimci tüm kaynakları bir araya getirmedeki becerisini, finans becerisi ile taçlandırmalıdır. Girişimci eğer nefes alamadığında yaşayamayacağını biliyorsa, işletmesine para girişini ve bu paranın doğru bir şekilde yönetimini sağlayamazsa işletmesinin de ayakta kalamayacağının bilincinde olmalı.

Girişimci iş yaptığı insanlarla olan ilişkilere (networking) önem vermelidir. İnsanlarla kurduğu ilişkide bir insan koleksiyonu oluştururken her insanla yaptığı işi ikinci planda, kendisini birinci planda tutarak iletişim kurmalı ve onlarda güven duygusu uyandırmalıdır. İş ile ilgili veya insanlarla ilgili yaşadığı problemler karşında içindeki mücadele ruhunu yitirmeden yoluna devam edebilmelidir.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleriGirişimcinin başarısının arkasında doğru bir fikir yatar. Bu fikir için geliştirdiği doğru bir ürün, ürünü hayata geçirme konusunda elinde doğru bir takım ve takımı ve işi yönetmede doğru bir icra olduğu söylenir. Tüm bunların yanında girişimci şans unsurunun da girişimine etkisi olabileceğini unutmamalıdır. Girişimci, karşılaşacağı fırsatlara ve olaylara hazır olmak için sürekli kendini geliştirmeli ve hazırlıklı olmalıdır.

Girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik kursları

Girişimcilik nedir ile başlayan yazımızı bir soru ile tamamlayalım. Girişimci doğulur mu, olunur mu? Girişimci ruhu ve donanımı ile doğulabileceği gibi, girişimciliğin sonradan öğrenilebileceğini de vurgulamak isterim. İnsanlar var olan kişisel potansiyellerinin üzerine doğru eğitimler alarak girişimcilik özelliklerini geliştirilebilirler. Oluşturulacak girişimcilik ekosistemi içerisinde bu kişiler, yapılacak doğru yönlendirmelerle mükemmel birer girişimci olabilirler.

girişimcilik nedir - inovasyon nedir - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri - girişim - inovason türleri - inovasyon örnekleri

Dünyada ilk girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik kursları 1938 yılında Japonya’da Kobe Üniversitesi’nde başlatılmış ve girişimcilik nedir anlatılmıştır. KOBİ’lere yönelik yönetim kursları popüler olarak 1940’lı yılarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Devamında ise Amerika’da ilk girişimcilik eğitimi 1947’de Harvard Business School’da verilmiştir. Avrupa’da ise ilk kez 1970’lerde İngiltere ve Fransa’da girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik kursları başlamıştır.

Ülkemizde orta öğretim ve üniversitelerde girişimciliğin okutulması ise 2000’li yıllara dayanmaktadır. KOSGEB’in girişimcilik nedir’i hakkıyla öğretmeye çalışan Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2010 yılında başlatmıştır. Kosgeb programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ve Girişimcilik Kursları popüler olarak devam etmekte, girişim adaylarına çeşitli destekler sunmaktadır. Destekle ilgili bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi adresinden, açılacak eğitimler listesine de http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/ugeliste adresinden ulaşmak mümkün.

Ayrıca dilerseniz, linkteki yazı ile girişimcilik üzerine bol metaforlu ve keyifli yazımı da okuyabilirsiniz.

 

 

Paylaş
Önceki İçerikGeri dönüşümün eğlenceli hali
Sonraki İçerikErkeklere özel inovasyon
Endüstri Mühendisi, Microsoft Sistem Mühendisi ve girişimcilik eğitmenidir. AB fonlarının desteğiyle gerçekleştirilen "KOBİ'lerin Avrupa Birliği'ne Uyumu ve e-dönüşüm Uzmanlığı" programına katılarak KOBİ Uzmanı unvanını aldı. Çeşitli sektörlerde endüstri mühendisliği, üretim ve kalite alanlarında, özellikle üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik yalın üretim ve kaizen faaliyetleri, kalite belgelendirme ve ERP programlarının altyapı projelerinde çalıştı.