Girişimcilik nedir? Bol metaforlu bir anlatım

Girişimcilik nedir

Girişimcilik nedir” diye bana soracak olursanız, basit anlamda girişimciliği “insanların içlerine düşen fikir ateşini hayata geçirmek için ellerinden gelenleri yapmaları” olarak tanımlarım. Bu yazıda yapacağım benzetmelerimi, mecazî anlamda kullandığım “ateş” ve “yangın” kavramları üzerinden yapacağımı belirtmeliyim.

Her şey girişimcinin içine bir fikir ateşinin düşmesiyle birlikte başlar. Öyle ki bu, tıpkı bir aşk ateşi gibidir. Aklına bu ateş (iş fikri) düştükten sonra girişimci, bir anda kendini onun hakkında düşünmeye, onu çalışır şekilde hayal etmeye ve hayata geçirmek için yapılması gerekenler üzerinde kafa yormaya başlarken bulur.

Girişimcilik nedir - inovasyon nedir- inovatif girişimcilik - inovasyon haberleri - inovasyon  özellikleri
Girişimcilik Nedir?

Bazı yangınlar kasıtlı bir şekilde bilerek çıkarılsa da bir kısım yangınlar da tesadüflere bağlıdır. Kimi yangınlar ise başka olaylara bağlı olarak ortaya çıkarlar. Girişim fikirleri de tıpkı bu tip yangınlarda olduğu gibi, bazen karşılaşılan olaylar veya durumlarda bir kıvılcımla ortaya çıkabileceği gibi; emeklilik, işten çıkarılma, iş bulamama, aile büyüklerinden mevcut bir işi devralma gibi tetikleyici unsurlar sonrasında da ortaya çıkabilir.

Bazı havalar ateşin büyümesine ve ilerleyen aşamada yangına dönüşmesine elverişli iken, kimi zaman ateşin yavaş ilerlemesine ve hatta giderek sönmesine sebep olabilir. Buna ekonominin iyiye gittiği dönemlerde, tüketimin artması rüzgârını da arkasına alarak birçok girişimin başarı yolunda hızla ilerlemesini örnek verebiliriz. Tam tersi bir örnek olarak da ekonomik durumun kötüye gitmeye başlamasıyla tüketimin daralması sonucu birçok girişimin işlerinin bozulmasını ve hatta aralarından bir kısmının kapanmasını verebiliriz.

Baby boomers, X, Y ve Z bir arada

Başka bir örnek olarak kuşaklar arası değişimi ve kuşakların değişime sağladığı uyumu verebiliriz. Kuşakları açıklamak gerekirse; 1965-1979 yılları arası doğanlara X kuşağı, 1980-1999 yıları arası doğanlara ise Y kuşağı, 2000-2021 yılları arası doğanlara ise Z kuşağı denir. Her neslin iş yaşamına, teknolojiye ve hatta hayata uyum sağlaması diğerlerine göre farklılık gösterir.

X kuşağı yöneticilerinin yerini Y kuşağı yöneticilerinin almaya başlamasıyla birlikte, işletmelerin iş yapış tarzlarındaki değişimler, teknolojinin işletme proseslerine daha çok entegre edilmesi gibi çeşitli örneklerden söz edilebilir. Burada kuşaklar ateşi yangına dönüştürmede katalizör olarak görev yapar. Dünyadaki değişime ayak uydurmada güçlük çeken kadrolara sahip firmalar ise bu katalizörleri kullanmadıkları için, yangına dönüşmeden sadece küçük bir ateş olarak kalırlar veya sönerler.

Ateşin büyümesi elbette sadece hava koşullarıyla değil, aynı zamanda arazi koşullarıyla da ilgilidir. Bir kısım araziler yangının yayılması için müsait bir zemine sahipken, kimi arazilerde yangının yayılmaması için gerekli tedbirler alınmış olabilir veya bu araziler doğal olarak ateşin yayılmasına engel teşkil edecek yapıda olabilir.

Bu noktada arazi ile yangın arasında bir rekabet söz konusudur. Tıpkı girişimcilikte olduğu gibi. Bazı arazilerde yangınla mücadele etmek kolay iken kimi arazilerde daha çok para ve yüksek teknoloji gerektiren mücadeleler vermek gerekebilir. Sarp arazilerde yer ekipleri başarılı olamazken havadan uçak veya helikopterlerle mücadeleye destek olmak gerekebilir. Bu da ekstra çaba, maliyet, yetenek gerektirir.

Söz konusu ateş bazen büyümeyecek olsa dahi büyümeye elverişli bir başka ateşi tetiklemeye yarayabilir. İşin başlangıcında fikrine âşık olan ve ateşin büyüyerek bir yangına dönüşeceğini düşünen girişimci, gidişata göre işin olmayacağına kanaat getirdiğinde, bir kıvılcım sıçramasıyla mevcut ateşi bir başka uygun ortama geçirerek yoluna devam edebilir. Bu süreç esnasında fikrini hayata geçirmek için çabalarken, iş fikri bir başka yöne doğru gelişebilir. Buna bir nevi iş fikrini pivot etme (yön değiştirme) de diyebiliriz.

Girişimci baktı ki ateşi bir başka yere sıçratamıyor, ne yaparsa yapsın iş fikrinin gerçekleşmesi olanaksız gözüküyor, bu durumda da tıpkı sirklerde ateşle oynayan adamların ateşi ağızlarının içine sokarak söndürmesi gibi, girişimci de olmayacağına kanaat getirdiği, pivot edemediği bu fikrini söndürmesini bilmelidir.

İnsanın içine aşk ateşi düşmeden önce aşkı sadece anlatılanlardan tam anlamıyla tanıması mümkün olmadığı gibi, insanın içine girişim ateşi düşmeden de girişimciliği sadece anlatılanlar üzerinden tam olarak anlaması mümkün değil. Metafor kullanarak girişimcinin yola çıkış sebebi olan “iş fikri” hususuna değinmeye çalıştığım bu yazının sonunda, sizlerin içine de girişimcilik ateşinin düşmesini dilerim.

Dilerseniz daha önce paylaştığım detaylı girişimcilik yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Girişimcilik nedir - inovasyon nedir- inovatif girişimcilik - inovasyon haberleri - inovasyon özellikleri
Girişimcilik