Giyilebilir sensör Gut kaynaklı bileşikler için ter analizleri yapabiliyor

Gut dendiğinde vücudumuzdan atılması gereken ürik asitin birikmesi ve atılamaması sonucu oluşan bir metabolik hastalığı düşünürüz. Bu hastalık eklemde aniden gelişen ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle karakterize, mikrobik olmayan bir eklem iltihabıdır da diyebiliriz.
Caltech’ten Wei Gao adlı bir araştırmacı, terlerini analiz ederek bir kişinin kanındaki metabolit ve besin düzeylerini izleyebilen ilginç bir sensör geliştirdi. Sensör, ter bileşiklerini algılayabilen mevcut cihazlardan daha hassas.
Gao’nun geliştirdiği sensör, mevcut cihazlardan daha hassas olduğu gibi ter bileşiklerini çok daha düşük konsantrasyonlarda tespit de edebilir. Gao, ürettiği sensör gibi sensörlerin, sağlıktaki değişiklikleri moleküler düzeyde hızla, sürekli ve invaziv olmayan bir şekilde yakalama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Bilim adamının tasarladığı sensör, küçük miktarlarda sıvıları manipüle edebilen bir teknolojinin adı olan mikroakışkanları kullanıyor.
Giyilebilir sensör, akışkanları manipüle etmek için genişliğinin dörtte birinden küçük kanalları kullanıyor. Bu durumda, taze olarak temin edilen ter, mikro kanallardan akar ve terin daha doğru bir şekilde ölçülmesine ve konsantrasyonlardaki geçici değişimlerin yakalanmasına olanak tanır.
Gao ve meslektaşları, bugüne kadar, bu tipteki giyilebilir sensörlerin çoğunun, daha karmaşık ve pahalı imalat işlemleri gerektiren bir litografi-buharlaştırma işlemi ile üretildiğini belirtiyorlar. Ekibin yarattığı sensör, solunum hızını, kalp atış hızını ve ürik asit ve tirozin seviyelerini ölçebilir.
Peki neden tirozin ve ürik asit? Tirozin seçildi, çünkü metabolik bozuklukların bir göstergesi olabilir. Ürik asit seçildi, çünkü yüksek seviyelerde gut oluşmasına neden olabilir. Sensör ,test edilirken, giyen ve gut olan bir kişi olup olmadığını doğru bir şekilde belirleyebildi. Sensörler grafenden yapılmış, diğer teknolojiyi kullanan benzer sensörlerden daha kolay ve inşa edilmeleri daha ucuz hale getirilmiştir.
Gut hastaları ve adayları için güzel bir çalışma. Sensörün sağlık alanında oldukça yardımcı olacağı açık. 🙂