Güneş Enerji Sistemleri(GES) Nedir?

Güneş Enerji Sistemleri (GES) Nedir? 

Fotovoltaik modüller ve diğer bileşenler ile güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Güneş Enerji Sistemlerini Nerelerde Kullanırız ? 

Güneş enerjisi sistemleri, sıcak su üretiminden elektrik enerjisi üretimine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:
-Binaların Isıtılması/Soğutulması
-Buhar üretimi
-Bitki, meyve ve sebzelerin kurutulması
-Elektrik üretimi
-Hidrojen Üretimi
-Deniz suyunu arıtmak, saf su ve tuz üretmek vb.

Güneş Enerjisi’nin Avantajları Nelerdir ? 

-Temiz ve sonsuz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
-Yerel uygulamalar için uygun bir kaynaktır ve enerji ihtiyacı bulunan her yerde kullanılabilir.
-Dışa bağımlı olmadığı için ortaya çıkabilecek ekonomik krizlerden bağımsızdır.
-İşletme maliyetleri oldukça düşüktür.

Güneş Enerjisi’nin Dezavantajları Nelerdir ? 

-Ayrık bir enerji kaynağıdır.
-Kışın, enerjiye ihtiyacın yüksek olduğu dönemlerde güneş ışınımları az olur ve geceleri hiç olmaz.
-Güneş ışınımı kullanan birçok sistem, başlangıçtaki yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle uzun geri ödeme sürelerine sahiptir.
-Sürekli olmadığı için, ısı depolamasına ihtiyaç duyulur ve depolama tesisleri maliyetli ve sınırlıdır.
-Güneş ışığından yararlanan sistemlerin güneş ışığını sürekli olarak alabilmesi için ortamın açık ve gölgeli olmaması gerekir.
-Güneş enerjisinin yoğunluğu düşüktür ve sürekli değildir. İstenilen zamanda istenen yoğunlukta olmayabilir. 

Dünyanın Güneş Enerji Potansiyeli Nedir/ Ne Kadardır ?

Dünyanın birincil enerji ihtiyacı yaklaşık olarak 107,000 TWh/ Yıldır. Güneş bize bunun 20 katını verir. Güneşten gelen güç yaklaşık olarak 63 MW/ m² dir. Güneş yüzeyinden yayılan parlaklık 3,8 x 10 ^ 20 MW’tır. Dünya her yıl bu miktarın 2,500,000 TWh’sini almaktadır.

Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek potansiyele sahip olandır.
Hesaplamalara göre, dünyanın ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğu Güneş tarafından sağlanır.

2005 yılında Dünyanın toplam elektrik tüketimi 17 Trilyon kWhdı. Bu miktar 2015 yılında 24 Trilyona çıktı ve 2030 yılında 33 trilyon olacağı tahmin edilmekte. 

Türkiye’nin Solar Enerji Potansiyeli

Güneş Pilleri:  

Diğer bir ismiyle Fotovoltaik Güneş Elektrik Sistemleridir, Bu sistemler güneş ışınlarını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürürler.

Güneş Enerjisi Panelleri Nasıl Yapılır? 

Fotovoltaik (PV) güneş panelleri birçok güneş hücresinden oluşur. Güneş hücreleri, yarı iletkenler gibi silikondan yapılmıştır. Güneş hücreleri, bir pil gibi, bir elektrik alanı yaratan pozitif bir tabaka ve negatif bir tabaka ile üretilmiştir.

Güneş Enerji Hücresi

Güneş Enerjisi CO₂ Üretir mi ? 

Güneş enerjisi hiçbir emisyon üretmez.
Fosil yakıtlarda üretilen bir megawatt saatlik enerjisi yaklaşık 0,75 ila 1 ton CO2’yi üretir, bunun anlamı her üretilen 1 megawatt’lık güneş enerjisi CO2 üretmeyerek doğamıza zarar vermez. 

Güneş Panelleri Nasıl Çalışır ?

Güneş radyasyonundan gelen elektrik doğrudan fotovoltaik (PV) hücrelerden üretilebilir. (Fotovoltaik kelimesi “ışık” ve “elektrik anlamına gelir.) Bu hücreler fotovoltaik etki gösteren, yani güneş ışığı PV hücresini vurduğunda, ışığın fotonları hücrede bulunan elektronları aktive eden ve elektrik üreten malzemelerden yapılır.

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki diğer yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

2 YORUMLAR