İnovasyon nedir?

İnovasyon Nedir, Ne Değildir

İnovasyon nedir tanımlarına girmeden evvel ne değildir diye biraz bahsetmekte fayda görüyorum. Yine de tanımına acil ihtiyaç duyan, arama motorları üzerinden gelen okuyucularımız için inovasyon tanımını paylaşalım. Diyalogin ekibi olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana gerek Türkiye ve dünyadan örneklerine yer verdiğimiz haberlerimizde, gerek makalelerimizde; hem iş dünyasından, hem de akademik tanımlardan yola çıkarak “inovasyon nedir?” sorusunun cevaplarını veriyoruz. Ancak tüm bunları bir yazıda da toplamakta fayda görüyoruz.

inovasyon nedir - inovasyon - nedir - inovasyonun özellikleri nelerdir - inovasyonun özellikleri - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyon nedir - inovatif girişimcilik nedir - girişimcilik nedir - girişimcilik - inovasyonun çeşitleri -1
inovasyon nedir

İnovasyon Nedir? OECD Oslo Manuel inovasyon tanımı için: “İnovasyon yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş mal (ürün ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” der.

Peki İnovasyon Ne Değildir?

İnovasyonla ilgili aklınıza gelen yazıları, eğitimleri düşünün, gazete küpürlerini düşünün. Hemen her türlü yeniliği inovasyon kapsamına sokarlar. Gazetelerde günün manşetinin yanında tık alacak başka bir girdi haline gelmiştir, inovasyon haberleri. Pazarlamacılara sorsanız tüm ürünleri inovatiftir. Markalar inovasyon elçileri olmuşlardır. Konuyu belki de inovasyonun ne olmadığı ile başlarsak “inovasyon” lafının bize satılmasına biraz engel olabiliriz.

Pazarlama İnovasyon Değildir

inovasyon nedir - inovasyon - nedir - inovasyonun özellikleri nelerdir - inovasyonun özellikleri - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyon nedir - inovatif girişimcilik nedir - girişimcilik nedir - girişimcilik - inovasyonun çeşitleri -1İletişim teknolojilerinin gelişmesi, ulaşımın kolaylaşması, küreselleşen rekabet sebebiyle şirketler kendilerine yeni arayış yolları aradılar. Markalarına yatırım yapmaya başladılar. Markaları bazı konularda taraf olmaya, bazı şeylerin yanında durmaya başladı. Sosyal sorumluluk projeleri ile hayatımıza yaklaştılar. Teknik üstünlüklerini bangır bangır söylediler. Hatta fiyat konumlandırmalarını markalarının bir parçası haline getirenler oldu. Aslına bakarsanız, “marka” kavramına ilk bakışta gördüğümüz şeylerden biri tercih edilme üstünlüğü yakalamak, diğeri ise fiyat rekabetinde duyarlılığı azaltmaktır. Buna rağmen fiyatı kendi markalarının bir üstünlüğü gibi konumlandıran markalar bile oldu. Çünkü rekabetten sıyrılmak üzere marka algısına ihtiyaç duydular.

inovasyon nedir - inovasyon - nedir - inovasyonun özellikleri nelerdir - inovasyonun özellikleri - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyon nedir - inovatif girişimcilik nedir - girişimcilik nedir - girişimcilik - inovasyonun çeşitleri -1
inovasyon nedir

Görüldüğü gibi şirketler küreselleşme etkisiyle fiyat ve rekabet baskısını hissetmişlerdir. Bu baskıya cevaben yenilenmek, değişmek arayışlarına girmişlerdir. Ancak bu noktada bazıları yenilenip değişirken bazıları pazarlama, konumlandırma araçlarıyla müşteri algılarındaki yerlerini değiştirmeyi denemişlerdir. Bu sayede tercih edilebilirliklerini ve fiyat duyarlılıklarını azaltmaya çalışmışlardır. Ancak konumlandırma sebebiyle gelen farklılaşmaya inovasyon demek zordur. Pazarlamada da inovasyon gerçekleşmektedir. Ancak bazı pazarlama çabalarını inovatif addetmek kesinlikle yakışıksız olacaktır.

Pazarlamada farklılaşma çeşitli artıları beraberinde getirmez mi? Elbette getirir. Örneğin yaptığınız marka çalışması sizi fiyat rekabetinden biraz uzaklaştırabilir. Ya da arzu edilen bir marka haline de gelebilirsiniz. Örneğin GSM operatörlerimizden biri bu konuda artık kendine iyi bir yer edindi. Uzun yıllardır doğal olarak meyvesini topluyor.

Farklılaşma İnovasyon Değildir

Çok çeşitli farklılaşma yöntemleri görüyoruz. İster popüler olarak takip edilen Seth Godin’in izinden giderek, İster, Mintzberg’in farklılaşma stratejilerinden yola çıkarak farklılaşılmış olsun. Farklılaşma inovasyon anlamına gelmez. Fiyatta, tasarımda, hizmette ne yaratacağınız her fark inovasyon değildir. Özellikle bu farklılaşmanın algı yoluyla yapılanlarını inovasyon olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten buna pazarlama başlığında da yer vermiştik.

Örneğin rakiplerinizin opsiyonel olarak sattığı bir hizmeti sizin standart haline getirmeniz. Buna da farklılaşma diyemeyiz. Ya da yaptığınız bir tasarımın kullanıcıya kolaylık, hayatında bir ferahlık sağlamayan tasarımları da inovasyon olarak görmek mümkün değildir. Daha önce herhangi bir konuda yapılmamışı yapmak, tasarlanmamışı tasarlamak işte bu inovatif bir yaklaşım olabilir. Tasarım inovasyonu haberlerimizden bizim konuya yaklaşımımızı görebilirsiniz.

Ancak bu durumda akıllara bir soru takılıyor. İnovasyon farklılaşma mıdır? Elbette her inovasyon farklılaşma gerektirir. Ancak yapılan birçok farklılaşma inovasyon demek değildir. Farklılaşma ve pazarlama araçları kurumları rekabette yaşadıkları kaoslardan kısa süreli kurtarabilirler. İnovasyon yeni bir boyut açar ve sonuçların yarattığı etki şirketi bir süreliğine rekabet ortamından gerçekten kurtarabilir. Einstein bu konuya “Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düzlemde çözemezsiniz” sözüyle açıklık getirmiştir.

İcat İnovasyon Değildir

İcatlar elbette inovasyondur. Benim yaptığım inovasyon tanımına göre, ticarileşmeden evvelde inovasyondur. Ancak şunu unutmamak gerek her inovasyon bir icat olmak zorunda değildir. Bu sebeple inovasyon kavramı icat kavramının altında değil üstündedir. İnovasyon kavramı çok daha fazla kavramı ve birlikteliklerini kapsar. Ayrıca çok daha geniş bir pencereden bakmayı bize öğretir.

inovasyon Nedir?

inovasyon nedir? Latince “innovatus” kelimesinden türeyen İngilizce “innovation” sözcüğünün karşılığı olarak Türkçe’de “yenilik” olarak çevrilen kavramdır. Ancak “innovation” ile anlatılmak istenen kavramı “yenilik” kelimesi tam olarak verememektedir. Bu konuda kişisel gözlemlerimi ve fikirlerimi de ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şimdi biraz tanımlara geçelim.

OECD Oslo kılavuzu ve Avrupa Komisyonunun tanımını paylaşmıştık.

Bir de konuya vakıf diğer çalışmalar ve tanımlarla: inovasyon nedir

Peter Drucker; Peter Drucker‘ın inovasyon tanımı: “Yenilik, girişimcilerin farklı iş ve hizmetler için bir fırsat olarak kullandıkları değişimi ifade eden bir araçtır. Bu bağlamda yenilik, bir öğrenme ve uygulama kapasitesi olabildiği gibi aynı zamanda bir disiplin olarak da görülebilir” şeklindedir.

Michael Porter: İnovasyonu rekabetten uzak, yeni bir pazar konumuyla göreceli avantaj sağlayan hem yeni teknolojilere hem de yeni iş yapma yöntemleri diye adlandırmaktadır.

P. Trott: Yeni ürün ve üretim sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme, retim ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminden oluşan süreçtir.

Damanpour: İnovasyonu, bir firmanın başarısının belirleyicisi olarak yeni düşüncelerin adaptasyonu, geliştirilmesi ve oluşturulması süreçlerinin sonucu olarak tanımlamaktadır.

Allan Afuah: Müşterilerin istedikleri yeni ürün ve hizmetleri sunabilmek için teknoloji ve pazara ait olan yeni bilgilerin kullanılmasıdır. Bu çerçevede yeni ürün ve hizmet , daha önce pazarda olmayan, maliyetleri düşük ve benzersiz özelliklere sahip olan, müşteriler içinde yeni kabul edilebilen ve teknoloji ile pazar bilgisinin kullanımı sonucunda ortaya çıkan ürün ve hizmetlerdir.

Şirin Elçi: Bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.

Rosabeth Moss Kanter: Yenilik, bir problemin çözümüne ilişkin yeni fikirlerin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır.

Yakın zamanda aşağıdaki başlıklar üzerine yazılarımız gelmeye devam edecek.
(Siz de bu konularda yazmak, katkı vermek isterseniz lütfen bize yazın.)

 • inovasyon buluş mudur?
 • inovasyon neden önemlidir?
 • inovasyonun özellikleri nelerdir?
 • inovasyon türleri nelerdir ?
 • inovasyon türlerinin ayrılması nasıldır?
 • inovasyon yaratım süreçleri nasıldır?
 • inovasyonun tetikleyicileri nelerdir?
 • inovasyon birikimi nasıl oluşturulur?
 • inovasyon ekosistemi üzerine bilinmesi gerekenler nelerdir?
 • Doğrusal inovasyon nedir?
 • Sistemik inovasyon nedir?
 • Kapalı ve açık inovasyon nedir?

Albert Einstein’in inovasyon üretilmesi süreci için söylediği sözü orijinaliyle birlikte verirsek, birlikte iyi bir başlangıç yapmış oluruz.

Problemler, onları yaratan çerçeve içinde kalan bir düşünce sistemi ile çözülemez.
“Problems cannot be solved by thinking within the framework within which the problems were created”

Dilerseniz tıklayın ve inovasyonun özellikleri yazımızı okuyarak inovasyonu nedir daha yakından tanıyın…

Kurumsal bir ziyaretçi iseniz; iç girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık için insidea danışmanlık şirketini ziyaret edebilirsiniz.

2 YORUMLAR

 1. […] İnovasyon nedir yazımızı referans göstererek; yetkinlikleri biraz daha yaratıcı zeka, empati, iletişim becerisi, inisiyatif alma, girişkenlik ve şu meşhur kutunun dışından bakabilmek olarak tanımlamak daha doğru olmaz mıydı? Bunun yerine hala ve hala mikrofonu uzatsak 10 kişinin 8’inin ezbere söyleyebileceği “Yoğun çalışma temposuna yatkın, dört yıllık mühendislik fakültelerinden mezun 5 yıllık iş geliştirme veya proje yönetimi tecrübesine sahip, süper analitik” bir birey aramaya devam ediliyor. Ve unutmadan eklemek gerek, bir de son moda yetkinlik tanımı olan “İnovatif düşünme becerisine sahip” […]