İnovasyonun Detaylı Özellikleri: Bölüm I

inovasyonun Detaylı Özellikleri: Bölüm I

inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1inovasyon özellikleri hakkındaki bir önceki yazımızda konuya maddeler halinde yer vermiştik. Şimdi önceki yazımızda yer verdiğimiz inovasyon özellikleri maddelerini detaylandıracağız. Böylece Her bir inovasyon haberinin aslında inovasyon nedir en iyi tanımlayan  inovasyon detaylı özelliklerini nasıl taşıdıklarını daha da net açıklamış olacağımıza inanıyoruz. Neredeyse online bir eğitim rehberine dönecek olan bu yazı serimiz takip edilirse, her bir madde için yeni açıklamaları ve inovasyon örnekleri bilgi haznenize eklenebilir.

Maddeleri geçen yazıda verdiğimiz düzeniyle aynen vereceğiz. Açıklamaları maddenin altındaki  “-” işareti ile başlayan paragrafta bulacaksınız. Böylece yeni eklenen bilgiinin ne olduğu rahatça anlaşılabilecek.

inovasyonun detaylı özellikleri

inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1
inovasyonun detaylı özellikleri

1) inovasyon özelliklerinin ilki olarak verdiğimiz, inovasyon genişlemeci etkenlere sahip niteliktedir. Bunun örneklerini sıklıkla kullandığınız teknolojilerde görüyorsunuz. Hayatı kolaylaştıran inovatif / yaratıcı bir ürün ortaya çıktığında, hangi coğrafyada ortaya çıktığı önemini kaybetmekte tüm dünyaya hızla yayılmaktadır.

Burada bazı istisnalar ya da engeller de vardır. Askeri buluşlar ya da patent ile koruma bazen inovasyonun genişlemeci yayılmacı özelliğini yavaşlatabilir. Ancak aynı zamanda inovasyonun genişlemesini tetikleyen etkenlerde mevcuttur.

Örneğin organizasyonel bir inovasyonun yayılmasını hızlandıran, sıklıkla uygulananan benchmarking gibi.

inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1
inovasyonun detaylı özellikleri

– inovasyonun ilgilendirdiği her kitle için, ister birey ister kurum olsun genişlemeci bir özelliği vardır. Bu genişleme kendisine rakip hali hazırda bulunan ve genişleyen başka bir inovasyonla ya da alanında yeni bir inovasyonla (ürün / hizmet) sınırlanabilir. Ancak yine de inovasyonun genişlemeci oluşu aynı zamanda yeni inovasyonlar ortaya çıkması açısından da oldukça önemlidir.

Bu özelliği nedeniyle inovasyonun doğduğu toplum için özellikle katkısı ve katma değeri artmaktadır. Genişlemeci oluşu, inovasyonun aynı zamanda sosyal bir özelliğe sahip olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Bir önceki yazımızın içeriğinde ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bazı nedenlerle bu genişlemelerin istenmemesi mümkündür. Örgütler kendileri için bir rekabet avantajı yaratacak inovasyonlarının yayılmalarını istemezler. Bilinen örnekleri arasında, inovasyonun üretildiği işletmeye değil kullanan diğer işletmelere daha fazla katkı sağlayabildiğini ölçümlemeler mevcuttur.

2)  İnovasyonun önemli özelliklerinden bir diğeri, bulunduğu alanda uyum etkisi vardır.  Yenilikler bulundukları alandaki yaşayanları ve çevreyi kendisine uyum sağlamaya iter.

– Özellikle işletmeler açısından bakıldığında, inovasyonun içinde bulunulan sektöre, birlikte çalışılan tedarikçilere, rakiplere uyum sağlayabilme açısından önemli bir araç olduğu bilinmektedir. İşletmeler bu sayede toplumla ve müterileri ile bir bağ kurma yolunu elde eder. Birçok işletmenin yönetimsel olarak amaçlarından biri inovasyon gerçekleştirerek çevreyle bütünleşmek ya da çevreye adapte olabilmektir. İşletme yönetimlerinin bu amacı programlarına koymalarının amaçlarının bazıları şu şekilde sıralanabilir;

  1. inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1a)İnovasyon üretmeyi amaçları arasına koymayan işletmelerin, rakiplerinin gerisinde kalma ve rekabet avantajını yitirmesi sorunu yaşaması,
  2. b) İnovasyonla gelen ya da gelebilecek yeni teknolojileri yakalayamama, hızla adapte edememe,
  3. c) İnovasyonla doğacak yeniliklere ayak uyduran tedarikçilere ya da dağıtıcılara ayak uyduramama,
  4. d) Toplumun ya da müşterilerin beklentilerinin gerisinde kalma,
  5. e) Pazarlama ya da lojistik organizasyonlarındaki gelişimi tekip edememe, bütünleşememe veya varlığını sistematik bir hale sokamama,

olarak sıralanabilir.

Bu husus yalnızca işletmeleri / örgütleri ilgilendiren bir konu değildir. Bireylerde kendilerini toplumla ilişkilendirirken gelişimi takip etmeli, değişime ayak uydurmalıdır. Yeni teknolojileri, bilgileri edinmeli ve kullanmayı öğrenmelidir. Bu konuda toplumsal bir istek her daim olmuştur ve oluşmaya devam edecektir.

3) * İnovasyon, özelliklerin ve niteliklerin birleşmesini sağlar. Bu özelliği ile inovasyona postmodernisttir, diyebiliriz. Bunun örneklerini de sık sık görüyorsunuz. Hızlı nitelik birleşmeleri ya da ürünlerin diğer bir ürüne direkt adapte edilmesi gibi. Bir yazılım ve donanımın otomobile uygulanması hatta bir tabletin bir otomobil ya da kamyona direkt adaptasyonu gibi.

inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1– Aslında üstteki cümle her şeyi açıklıyor gibi, biz biraz daha derinlere inmeye çalışalım. Özellikle zemini değiştirip, bu konunun örgütler tarafından ele alınışına bakalım. Örgütler düzeyinde inovasyon gerçekleşmesi sürecinde, yalnız bir bölüm ya da birim değil bütün birimlerin sürece direkt ya da endirekt olarak etkileri vardır. İşletmelerin inovasyon yönetimi yaparken bu hususu dikkate alarak bir bölümü ya da birimi inovasyona yönlendirmek yerine, tüm birimlere ve bireylere bu konuda birikim kazandırma çabasına dahil olmalıdır. Yoksa inovasyon bir bölümün görevi gibi görülecek, örgütün kendi içerisinde toplum ve müşterilere, tedarikçi ve dağıtıcılara, hatta örgüt içinde bireylere erişen farklı birimlerdeki çalışanları devre dışı bırakacak, inovasyon üretilmeden engel üretilmiş olacaktır. Ateş yanacaksa ancak birlikte yanar.

inovasyon özelliklerini kısaca maddeler halinde verdiğimiz yazımızı okumak için tıklayınız.

inovasyon detaylı özelliklerini paylaştığımız bu bölüm, inovasyon özelliklerini madde madde bulabileceğiniz ilk bölüme ek ve bir açıklama niteliğindedir. Bu yöntemle daha önce paylaştığımız inovasyon çeşitleri yazımızı da daha kapsamlı bir şekilde sizlerle buluşturacağız. Bu makaledeki maddelere katkı vermek isteyenler, eksik bulanlar her daim iletişime geçebilirler. Şimdilik inovasyon özellikleri bölüm I yazımız için aklıma gelenler bunlarla sınırlı, daha iyi anlayalım diye rehberi genişletmeye devam ediyoruz.

inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir - inovasyonun detaylı özellikleri - inovasyonun özellikleri - inovasyon nedir - inovasyon çeşitleri - inovasyon türleri - 1
inovasyonun detaylı özellikleri nelerdir